Avond vol kunst, literatuur en muziek

Wildvang is hét jaarlijkse event dat de spotlight richt op het talent van Groningen boordevol beeldende kunst, literatuur en muziek. De volgende editie is op zaterdag 14 december 2019 in het CBK.

Tijdens Wildvang maakt de wethouder van cultuur bekend welke 2 talenten het Hendrik de Vriesstipendium winnen, een aanmoedigingsbeurs van 6.000 euro van de gemeente Groningen om nieuw werk mee te realiseren. Aanmelden voor het stipendium kan medio juni 2019, zie https://gemeente.groningen.nl/cultuurstipendia

Genomineerden 2018

BEELDENDE KUNST

Rosa Everts

De tekeningen van Rosa Everts geven weinig prijs. Er zijn slechts kleine snippertjes informatie te zien. Het werkelijke onderwerp blijft vaak buiten beeld, is slecht zichtbaar of onleesbaar. Toch gaat er een groter verhaal schuil achter de op het eerste gezicht leeg ogende beelden. Het werk van Everts vraagt om een aandachtige toeschouwer. Niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook vanwege de fysieke gelaagdheid van het werk, dat uit een combinatie van foto, tekening en collage bestaat, maar soms ook vorm kan krijgen in een ruimtelijke installatie.

Marthe van de Grift

Het werk van Marthe van de Grift is een onderzoek naar ons begrip van de alledaagse wereld om ons heen. Van de Grift is van mening dat onze blik op de wereld wordt gedefinieerd door onze verhouding met de dingen. In haar foto’s zie je herhaaldelijk de interactie tussen lichaam en voorwerp voorbijkomen. Door middel van haar beeldend werk wil de kunstenares de logica van ons dagelijks leven openbreken en herdefiniëren. Ze zoekt daarbij naar nieuwe mogelijkheden en andere manieren van waarnemen en omgaan met. Van de Grift nodigt de kijker uit tot een spel in én met de wereld, waarbij onze denkkaders niet per se verworpen worden, maar vooral blootgelegd en waarbij de harde grondvesten van ons intellect een klein beetje verkruimelen.

Wim Warrink

Wim Warrink studeerde cum laude af aan Academie Minerva en won met zijn afstuderen de Klaas Dijkstra-academieprijs. In zijn werk bevraagt hij op zijn eigen manier natuurwetenschappelijke en filosofische thema’s. Hij gaat daarin niet op zoek naar een sluitend antwoord zoals een wetenschapper, maar komt met een beeldend antwoord. Op dit moment houdt Wim zich bezig met het verplaatsen van zand. Dit heeft al enkele machines opgeleverd die hij zandfonteinen noemt. Door middel van een draaiend wiel spuiten / schieten ze zand weg. Zijn volgende stap hierin zijn mobiele installaties zodat de zandfonteinen ook op locatie gebruikt kunnen worden.

LITERATUUR

Esmé van den Boom

Esmé van den Boom schrijft proza, gedichten en liedjes. Tijdens haar studies Nederlands en Engels begon ze met schrijven en optreden, eerst als singer-songwriter en later als dichter. In haar werk zoekt ze naar de echo’s van maatschappelijke thema’s in het huiselijke en het persoonlijke. Ze trad met tekst en muziek onder andere op tijdens de Frankfurter Buchmesse en op podia en festivals als Noorderzon, Dichters in de Prinsentuin, Read my World en Onbederf’lijk Vers. Van den Boom stond in de finale van Write Now! 2017 en mocht mee op Zomerkamp met Das Mag. In 2016-2017 was ze Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en mocht ter gelegenheid van het Huisdichterschap een bundel samenstellen: Zomerwee (2017).

Jelte Hommes

Jelte Hommes is als filosoof en cultuurwetenschapper afgestudeerd aan de universiteiten van Groningen en Leuven. Hij heeft als filosofisch essayist de Nexus Connect-essayprijs 2017 gewonnen met zijn essay Hoeders van de open vlakte. Dit werk is opgenomen in het boek NEXUS 77: De laatste revolutie. Naast deze boekpublicatie heeft Hommes voor verschillende filosofische en opiniërende blogs gepubliceerd. Hij weet in zijn werk vaak vanuit een simpele observatie tot een verrassende maatschappijkritiek te komen. Hommes maakt daarbij gebruik van verschillende filosofische tradities zoals de Hegeliaanse dialectiek, de psychoanalyse en het marxisme. Naast filosoof en schrijver is hij werkzaam als bibliothecaris bij Biblionet Groningen.

Winnaars 2018

Uiteindelijk wonnen Marthe van de Grift in de categorie Beeldende Kunst en Esmé van den Boom in de categorie Literatuur het stipendium. De publieksprijs ging naar Rosa Everts.

Winnaars 2017

Koos Buist

In 2017 won Koos Buist het Hendrik de Vriesstipendium in de categorie beeldende kunst met zijn plannen om het Waddenzeevolk tot leven te brengen. Het project is een poëtische beschouwing over een volk dat onze waddenkust bewoonde en bewoont. Tijdens Wildvang 2018 presenteert hij dit nieuwe werk. Koos Buist maakt werk dat is geïnspireerd door de wetenschap, mythologie en de lokale natuur. Hij bekijkt de wereld om zich heen op micro en macroniveau. Dat kan zich uiten in een film die de minuscule diertjes in een sloot een stem geeft, maar ook in een tentoonstelling over een vergeten volk aan de rand van onze eigen wereld. Humor speelt vaak een rol in het werk van Buist, dit geeft een extra laag aan zijn werk.

Waddenzeevolk
Het project Waddenzeevolk geeft kunstzinnige antwoorden op vragen over dit volk van de Wadden. Wie zijn deze mensen? Welk uiterlijk, gebruiken, geloof en verhalen hebben zij? Hoe overleven zij en welke relatie hebben zij met hun omgeving? Eten ze zeewier of vis en hebben ze de zeehond gedomesticeerd? Wat kunnen wij van ze leren? De antwoorden krijgen vorm vanuit verrassende perspectieven en vergelijkingen, waardoor een persoonlijk beeld van het Wad, de omliggende streken, de natuur en onze cultuur ontstaat.

Nick ter Wal

Vorig jaar won Nick ter Wal het Hendrik de Vriesstipendium in de categorie literatuur met zijn voorstel voor een schrijversbiografie over Ferdinand Langen. Tijdens Wildvang 2018 presenteert hij dit boek met de titel De schrijfmachine – over Ferdinand Langen. Nick ter Wal is antiquaar, tijdschriftredacteur en, volgens het Dagblad van het Noorden, ‘specialist literair erfgoed’. Sinds 2008 verschijnen zijn notities over boeken op het veelgelezen blog Artistiek Bureau. Het door hem samengestelde brievenboek De kunst is mijn slagveld van Nanne Tepper kreeg in 2016 veel lof.

De schrijfmachine – over Ferdinand Langen
Op 20 juli 2016 overleed Ferdinand Langen, toen de oudste nog levende schrijver van Nederland. Nick ter Wal erfde zijn Smith Corona, de elektrische schrijfmachine waar Langen altijd op had gewerkt. Langen debuteerde in de oorlogsjaren, maar hield begin jaren zestig op met schrijven. Met publiceren, althans. Hij maakte carrière in de marketing en reclame. Het oeuvre van Langen verdween in de mist van de tijd. In de biografieën van Simon Carmiggelt, Lucebert en Gerard Reve werd Langen een voetnoot. In De schrijfmachine staat de Groninger schrijver zelf centraal. Nick ter Wal beschrijft Langens entree in de literatuur, onderzoekt het succes van diens humoristische romans en ontdekt welke impact de Tweede Wereldoorlog op Langens leven en werk heeft gehad. Een belangrijke bron voor het verhaal is de omvangrijke briefwisseling die de dertigjarige debutant en de negentigjarige mastodont hebben gevoerd. De schrijfmachine is een persoonlijke biografische schets, geschreven op Langens eigen schrijfmachine. Het boek verschijnt bij Uitgeverij Passage.

Terugblik op Wildvang 2017

Hendrik de Vries

In 1986 heeft de gemeente Groningen, als eerbetoon aan de dichter en schilder Hendrik de Vries (1896-1989), het Hendrik de Vriesstipendium ingesteld. Het stipendium is een aanmoedigingsprijs voor professionele, jonge kunstenaars, bedoeld om hun artistieke ontwikkeling te stimuleren. Het gaat jaarlijks om 2 stipendia van elk 6.000 euro. De jury bestaat in 2018 uit: Andrea Möller (voorzitter), Fleur van der Bij, Barend van Heusden, Matthijs Sanders, Adri Schokker en Aimée Terburg.